Training en opleiding

 • Ons uitgebreid netwerk van adviseurs faciliteert training- en opleidings-trajecten binnen uw onderneming.

  Neem contact op
 • De volgende cursussen kunnen wij verzorgen:

  ■ Basisveiligheid VCA (B-VCA)

  ■ Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

  ■ Training Gevaarlijke Stoffen

  Cursussen kunnen worden verzorgd bij u in het bedrijf of op een externe locatie op een tijdstip waarop uw medewerkers beschikbaar zijn. VGMA-Advies B.V. organiseert het gehele traject tot en met examinering van de deelnemers.

Cursussen

 • VCA training

  VCA

  Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

  De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

 • VOL-VCA training

  VOL-VCA

  Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan moet u het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

  De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox meetings.

 • gevaarlijke stoffen training

  GEVAARLIJKE STOFFEN

  Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken dienen hun medewerkers voor te lichten over de gevaren hiervan. VGMA-Advies B.V. verzorgt trainingen waarbij de medewerkers leren:

  • gevaarlijke stoffen herkennen aan de hand van de GHS labeling;
  • de verschilllende gevaareigenschappen van stoffen;
  • te nemen preventieve maatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen);
  • te nemen repressieve maatregelen (als het tóch mis gaat).