Milieumanagement en -beheer

 • Wij bieden diverse diensten op het gebied van milieumanagement en -beheer

  Neem contact op
 • VGMA-Advies B.V. heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van milieuvergunningen vanuit zowel de overheid als de adviesbranche. Vanuit de overheid is ervaring opgedaan met zowel vergunningverlening als toezicht- en handhaving. Voornamelijk bij bedrijven die naast een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tevens onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) vallen.

  Vanuit de adviesbranche is ruime ervaring opgedaan met het aanvragen van vergunningen voor onder andere, chemie bedrijven, scheepswerven, voedingsmiddelen, metaal en elektro.

Diensten

 • milieubeheer

  Milieubeheer

  — Bedrijven en overheden

  Organisaties dienen voor het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten te beschikken over een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). VGMA- Advies B.V. kan u hierbij ondersteunen vanaf de allereerste plannen tot met de uiteindelijke definitieve vergunning.

  • Voeren van overleg met betrokken overheden
  • Opstellen aanvragen om milieuvergunning
  • Uitvoeren van bodem- en geluidsonderzoeken
  • Verzorgen van tekenwerk
  • Beoordelen en implementeren van vergunningvoorschriften

  Wij ondersteunen tevens gemeentelijke en provinciale overheden en milieudiensten op project- of detacheringsbasis op uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en onderliggende wetgeving. Zowel op het gebied van vergunningverlening als toezicht en handhaving is in ruime mate expertise aanwezig.

 • milieumanagement

  Milieumanagement

  — Bedrijven

  Naast een wettelijk verplichte vergunning beschikken steeds meer bedrijven over een milieuzorgsysteem waarin wordt aangegeven hoe het bedrijf omgaat met haar verantwoordelijkheid voor het milieu. VGMA- Advies B.V. ondersteunt uw milieumanagement op de volgende gebieden:

  • Opstellen plan van aanpak Wm-voorschriften in een “milieukalender”
  • Opstellen bedrijfsmilieuplan
  • Uitvoeren van milieu-audits, milieudoorlichting en nulsituatie-beschrijvingen
  • beheren en onderhouden van milieuzorgsystemen overeenkomstig ISO 14001

  Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking om te zien wat VGMA Advies B.V. voor u kan betekenen.